Edificis passius

La funció principal dels nostres edificis és protegir-nos davant dels canvis climàtics. Per aquest motiu, els nostres avantpassats tenien molt clara l’estreta relació que existeix entre el clima i l’edifici.

Actualment, les tendències arquitectòniques, estan recuperant estratègies que donen resposta a aquesta relació amb l’únic objectiu de trobar un millor confort consumint poca energia. Dissenys adaptats al clima i als recursos que ofereix l’entorn són claus per obtenir edificis que poca demanda energètica.

Les solucions constructives depenen, principalment, dels següents factors:
  • Condicions físiques del solar.
  • Estudi de les condicions climàtiques de la zona i el microclima de l’entorn on s’ubica l’edifici.
  • Correcte emplaçament de l’edifici i un disseny que optimitzi les condicions favorables de l’entorn i minimitzi les condicions desfavorables.
Les condicions de confort varien al llarg de l’any i estan condicionades per diferents paràmetres que caldrà tenir presents i controlar. I aquí és on entren en joc les diferents estratègies que cal adoptar segons per a obtenir edificis de baix consum energètic o edificis passius.

Els passos a seguir són tres:

  1. – Reduir la demanda d’energia, amb dissenys constructius amb criteris passius.
  2. – Utilitzar sistemes actius amb alts rendiments (ACS, calefacció, climatització, etc.).
  3. – Generar energia amb fons renovables (solar tèrmica, fotovoltaica, aerotèrmica, geotèrmia, etc.).

Aconseguir edificis passius amb un consum energètic quasi nul és possible.

Abrir chat
1
Et podem ajudar?
Hola!
Et podem ajudar amb alguna qüestió que tinguis?
Skip to content