Energia solar i autoconsum.

energia solar plaques solars

Com podem reduir la factura elèctrica del nostre habitatge i contribuir a la millora del Medi Ambient?

La nostra societat, està immersa en un procés de canvi, on un dels principals objectius és reduir les emissions de CO2 que produïm i frenar l’escalfament del nostre planeta. 

A nivell individual, ho podem aconseguir reduint el consum energètic del nostre edifici: habitatge, oficina, negoci… utilitzant les energies verdes que tenim al nostre entorn i que podem utilitzar lliurement, com pot ser, entre d’altres:

Energia eòlica

Energia solar

Energia geotèrmica

Energia aerotèrmica

Sabies que ara pots generar la teva pròpia energia verda?

Segons el Real Decreto Ley 244/2019, és permet generar col·lectivament o individualment la nostra pròpia energia verda i fer una de les dues segons opcions:

Reduir la factura elèctrica del teu edifici.

Abans de cap altra cosa, caldrà estudiar la viabilitat de la instal·lació i sempre hauràs d’analitzar amb detall els consums i els condicionants particulars de la instal·lació: ubicació de les plaques, orientacions, possibles ombres…
Amb la visió de reduir la factura energètica del teu edifici, aquests tipus d’instal·lacions es determinen amb diferents variants:

Autoconsum directe
sense excedents

Per exemple, pots realitzar una instal·lació de plaques solars fotovoltàiques a la coberta del teu edifici i dimensionar-la al teu propi consum energètic, amb la finalitat de generar el menys excedents energètics possibles.

Aquesta energia que generis, l’hauràs de consumir directament al teu propi edifici. D’aquesta manera reduiràs, durant les hores solars, l’energia que has d’adquirir de la xarxa pública.

També cal dir, que pots rebre una petita compensació per l’energia bolcada a xarxa.

Amb aquesta acció, pots arribar a estalviar fins un 85% de l’energia produïda en hores solars.

Autoconsum directe
sense excedents amb acumulació

El sistema és el mateix que l’anterior, però introduint unes bateries on s’acumularà energia solar que produeixis i no consumin.

Aquesta energia acumulada, la podràs consumir fora d’hores solars.

Amb aquest tipus d’instal·lació, incrementaràs considerablement el teu estalvi energètic, inclús aconseguiràs un edifici energèticament desconnectat de la xarxa elèctrica.

Producció
d'energia

Aquesta opció és per realitzar una instal·lació de plaques solars fotovoltàiques.

L’energia produïda, la podràs abocar directament a la xarxa pública.

En aquet cas, rebràs una compensació econòmica per l’energia elèctrica produïda i venuda.

Quina és la instal·lació que més et convé?

Per poder decidir quin camí escollir, cal contemplar amb dades econòmiques la vessant mediambiental sobre la instal·lació.
Aquí 4 conceptes que et poden ajudar:
  • Cost total de la instal·lació.
  • Preu hora del kw/h que consumiràs o que t’abonaran.
  • Total energia produïda anualment per la instal·lació, tant si es per consum propi o per a bolcar-la a xarxa.
  • Termini d’amortització de la inversió realitzada en la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques.
Tenint present que el mercat energètic és molt variable, i pensant amb una visió molt generalista i tenint present l’economia de cadascú, volem afegir aspectes que hauries de tenir en compte:

Autoconsum directe
sense excedents

Habitualment per habitatges, és habitual realitzar una instal·lació solar fotovoltaica d’uns 5 Kw de potencia. 

Aquest tipus d’instal·lacions, si considerem plaques fotovoltaiques amb una potencia unitària d’uns 400 W. necessiten uns 28 m2 de superfície de coberta o terrat per a instal·lar les plaques i un petit espai per ubicar l’inversor, que si fem una assimilació per poder imaginar les seves dimensions, és un aparell que aproximadament te unes dimensions de dos paquets de folis. 

A nivell econòmic, podem parlar de inversions que ronden els 6.300 € (IVA inclòs) i tenen un retorn en uns 5 o 6 anys (moment en que ens haurem estalviat el mateix import que ens ha costat la instal·lació) 

Autoconsum directe
sense excedents amb acumulació

Les consideracions sobre la instal·lació solar son les mateixes que les exposades al punt anterior, però en aquest sistema tenim el problema del sobre cost i espai que ocupen de les bateries.  

Es cert que el mercat evoluciona, i segur que en poc temps tindrem bateries que amb poc espai i un cost acceptable podem fer instal·lacions econòmicament més competitives, però a data d’avui, en edificis ubicats dins de zones urbanes amb possibilitat de connexió a xarxa, fa que la instal·lació no sigui viable. 

Producció
d'energia

Les consideracions sobre la instal·lació solar son les mateixes que les exposades al punt 1, però la diferencia d’aquest sistema es que la energia generada es volca integrament a la xarxa pública i es rep una compensació econòmica per aquesta energia.  

A nivell econòmic, el cost de la instal·lació es el mateix que l’indicat  anteriorment (uns 6.300 €, IVA inclòs) i tenen un retorn d’un 12 anys (moment en que ens haurem ingressat el mateix import que ha costat la instal·lació). 

Evidentment, existeixen més alternatives amb les quals podries reduir el consum energètic, sobretot quan parlem de reduir els consums de calefacció i refrigeració aplicant la energia procedent de la geotèrmia o la aerotèrmia. Però aquestes altres alternatives ja les tractarem en un altre article. 

Si voleu més informació sobre com pots reduir la teva factura energètica i quines estratègies pots implementar al teu edifici, no dubtis en contactar-me i en parlem sense cap compromís. El nostre planeta ho agrairà. 

Abrir chat
1
Et podem ajudar?
Hola!
Et podem ajudar amb alguna qüestió que tinguis?
Skip to content