Pèrit judicial. El que hauries de saber.

Abans d’explicar-vos que és un perit judicial, caldria saber a què ens referim quan diem peritar?

Peritar o el peritatge no deixa de ser la exposar la teva opinió sobre un cas particular que s’està jutjant.

El perit judicial doncs, és el professional que se n’encarrega de realitzar un informe judicial o dictamen sobre una qüestió, després d’haver fet una exhaustiva tasca d’investigació i anàlisis i que s’inclourà dins d’un procés judicial.

Durant la tasca d’investigació, cal reunir una sèrie de proves que s’han de comparar i analitzar.

Perit judicial

Així doncs, la feina d’un pèrit judicial, és centrar-se a estudia el fet que es jutja per tal de presentar proves i arguments contundents davant d’un judici.

Tot testimoni o informe judicial que sigui acceptat i presentat per aquest professional davant d’un judici, tindrà valor i serà atesa per qualsevol jutge o jutgessa.

El pèrit judicial compta amb coneixements especialitzats i reconeguts depenent dels seus estudis i experiència i són els encarregats de subministrar informació sobre el fet jutjat als tribunals de justícia.

Però en què et pot ajudar un pèrit judicial?

A vegades et pots sentir indefens/a davant situacions que no controles o que inclús tenim la sensació que ens estan estafant. Alguns exemples més recurrents amb les que ens solem trobar els pèrits judicials:

Si has fet obres a casa i has tingut problemes amb l’empresa constructora.

Aquests problemes poden esdevenir des de:

· que s’hagi incrementat el pressupost inicial pactat sense cap classe de justificació.

· la qualitat de l’obra, que és inferior a la que vas pactar amb l’empresa constructora.

· que les obres s’hagin allargat excessivament amb la durada prevista.

· deficiències amb les tasques que t’han realitzat a casa.

Si hi ha desacord en la valoració que s’ha fet, per exemple, d’una casa o d’uns terrenys, que hem heretat i que a més és una herència a repartir entre diferents hereus.

Locals comercials, habitatges, finques rústiques, solars urbans… tot són immobles que poden formar part d’aquesta herència i cal determinar el seu valor de mercat en una data determinada.

La finalitat no és altra que la de poder realitzar un correcte repartiment entre els diferents hereus.

 

Et pots trobar amb altres casos en el dia a dia que, per desconeixement, és possible que no coneguis si s’ajusta o no a la llei.

Sabies que hi ha alguns casos molt particulars i que tots ells tenen la seva normativa? Per exemple:

· Una finestra que s’ha obert en un mur mitger que dóna vistes sobre el nostre pati de llums i es trenca la nostra privacitat.

· Un vessant de coberta d’un edifici veí que evacua les aigües sobre la nostra finca.

· Saber si estem fent bé les obres a casa o no perquè a posterior no ens comporti maldecaps.

· Valorar bé una herència o la compra d’una casa abans de signar.

Tots aquests casos són una mostra de la gran varietat de possibles conflictes que es poden generar en el nostre dia a dia.

Sabies que estan regulats per diferents lleis i què un pèrit judicial té coneixements sobre aquestes lleis i per això pot indagar, esbrinar i analitzar perquè es facin les coses correctament?

O en els pitjors dels casos, sabies què pot presentar proves enfront un judici i què enfront un conflicte, consultant un tècnic entès en la matèria i amb diàleg conciliador entre les parts afectades es pot resoldre d’una manera satisfactòria?

Què passa si el conflicte no és resolt?

Una de les possibles vies per arribar a una solució, és acudir a la justícia ordinària per a defensar els teus drets.

Llavors hauràs d’activar el procés judicial contactant amb un advocat que gestioni la part jurídica del conflicte.

També amb un pèrit judicial perquè faci l’informe judicial. En aquest informe s’analitzaran totes les qüestions del litigi i s’arribarà a unes conclusions clares que determinaran el seu origen.

En el mateix informe també apareixerà com es poden resoldre així com una valoració dels costos de la reparació, si fos el cas.

Has de saber que el desenvolupament de les funcions i obligacions del pèrit judicial i la redacció i contingut de l’informe, estan regulades en la vigent normativa. Així doncs, aquest informe ha de complir unes característiques formals i legals particulars.

El seu incompliment podria generar conseqüències mentre duri el judici.

Què conté un informe pericial?

Si contractes un pèrit judicial, també és bo tenir coneixements sobre el que ha d’incloure, com a mínim l’informe pericial. És cert que aquest informe, dependrà segons la temàtica a jutjar, però generalment, sempre inclou:

 • Una introducció
 • Incompatibilitats
 • Qui és el sol·licitant
 • Antecedents
 • Visites realitzades
 • La documentació analitzada
 • L’exposició de les causes del litigi
 • Assajos realitzats
 • Anàlisis de les possibles solucions de les patologies
 • Valoració de la reparació
 • Valoració dels perjudicis ocasionats
 • Conclusions finals

Què més has de tenir en compte quan se t’entregui un informe judicial i del pèrit judicial?

L’informe, a més, ha de tenir el contingut necessari per a raonar i justificar les qüestiones que es jutgen.
Ha d’utilitzar un llenguatge net, clar i entenedor. Hem de tenir present que els seus lectors (generalment advocats i jutges) no tenen per què ser entesos en la matèria que es jutja, però cal que l’informe pericial s’entengui.

El pèrit judicial ha de ser expert en la qüestió que es jutja. La seva funció és molt clara: aportar informació tècnica sobre la temàtica en litigi. S’ha de basar en els seus coneixements tècnics, en assajos realitzats, en l’estudi de la diferent documentació incorporada a l’expedient judicial i en la presa de dades realitzades durant les visites realitzades. Tot això amb una visió imparcial i considerant tots aquells aspectes que afavoreixin o perjudiquin qualsevol de les parts en litigi.

Un altre aspecte a tenir molt present, és la ratificació que el pèrit ha de fer del seu informe pericial el dia que es realitza el judici. Això pot comportar a contestar a les preguntes del jutge o jutgessa i dels advocats de les parts en conflicte. L’objectiu és clarificar els possibles dubtes que s’hagin pogut generar sobre la qüestió jutjada o sobre el contingut de l’informe.

Perit judicial Carlos Trinchan

Cal tenir molt present que els agents que intervenen en un judici (advocats, procuradors, jutges…) generalment no tenen coneixements tècnics sobre els temes jutjats.

Per aquest motiu, és importantíssim que el llenguatge utilitzat en l’informe i en la declaració en seu judicial, ha de ser: neta, clara, concisa i amb paraules entenedores.

Un pèrit judicial ha de fugir de tecnicismes i conceptes que no es pugui entendre per part d’una persona profana en el tema jutjat.

El treball no serviria de res si les persones receptores de les explicacions que faci el pèrit judicial en l’informe, no s’entén pels seus receptors.

Abrir chat
1
Et podem ajudar?
Hola!
Et podem ajudar amb alguna qüestió que tinguis?
Skip to content