Rehabilitació d’un edifici entre mitgeres per ubicar una oficina de farmàcia

El disseny dels espais que acull una activitat, t’obliga a trobar l’equilibri entre la racionalitat del seu funcionament i les sensacions que els usuaris experimentin. Un equilibri difícil, sobretot   quan el conjuguem amb els aspectes econòmics.

L’objectiu d’aquesta actuació, és reformar totalment un edifici entre mitgeres per destinar-lo   oficina de farmàcia.

Quan s’actua sobre un edifici amb l’objectiu d’ubicar una activitat de pública concurrència el primer que cal fer és analitzar l’estat de l’estructura i comprovar que es disposen de les condicions estructurals apropiades per poder complir amb els requisits tècnics exigits per la vigent normativa.

Entre els paràmetres que cal verificar, està la capacitat portant dels elements estructurals (fonamentació, sostres, pilars, murs de carrega, etc.), l’estanqueïtat de la coberta, condicions tèrmiques i acústiques, dimensions de les obertures (finestres i portes), condicions de ventilació, l’alçada lliure de les diferents plantes, superfície útil de l’edifici per a que es puguin distribuir de les diferents dependències que integren l’activitat,  etc..

Un altre aspecte que cal verificar son les condicions que disposem per a que l’activitat sigui accessible al públic amb discapacitats. En aquest cas cal estudiar itineraris de circulació adaptats, zones de gir amb dimensions suficients, distribució un bany adaptat, etc.

Les diferents instal·lacions de l’activitat, son un altre aspecte a tenir molt present. Cal ser molt curós en dissenyar un bon nivell de il·luminació, en la distribució dels diferents llocs de treball  i dotar-los dels equipaments necessaris, (telecomunicacions, d’equipaments informàtics, etc.) i com no, en les instal·lacions contra incendis i les característiques dels elements constructius que compartimenten cada sector d’incendi.

Abrir chat
1
Et podem ajudar?
Hola!
Et podem ajudar amb alguna qüestió que tinguis?
Skip to content