Rehabilitar l’habitatge. Per on començo? 

En l’article anterior, vaig parlar i analitzar els diferents punts que com a propietaris – promotors, cal que tinguem presents un cop hem pres la decisió de voler rehabilitar l’habitatge.

Després de la decisió inicial, cal fer una anàlisi prèvia i aproximada de tot el que comportarà iniciar les nostres obres. En resum caldrà seguir els següents punts d’estudi:

  1. Programa de necessitats de l’usuari.
  2. Preliminar de les característiques constructives de l‘edifici i de les seves patologies.
  1. Preliminar de costos de projectes, llicències i d’obra.
  2. Finançament i gestió de tresoreria.

Hauríem de destacar un punt important per rehabilitar l’habitatge:
el finançament.

Moltes vegades, a causa dels elevats imports que requereix fer les obres que volem portar a terme, és difícil aconseguir-lo.

Subvencions per rehabilitar l’habitatge. Fons europeus Next Generation.

Per aquest motiu, vull centrar-me a explicar-te les subvencions o ajudes que les Administracions, estan preparant per a potenciar la rehabilitació amb criteris d’eficiència energètica, i tot amb l’objectiu de complir amb la premissa que ens arriba des d’Europa i que consisteix amb la voluntat que la Unió Europea, vol que l’any 2050, Europa sigui una zona neutra d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (CO2, nitrògens, halògens, metà, etc.)

Amb aquesta finalitat, les Administracions han posat en marxa els fons Next Generation, on entre altres besants, s’inclouen diversos programes d’ajuda a la rehabilitació energètica eficient dels habitatges i edificis en general.

Dins d’aquestes línies d’ajuda, actualment podem destacar els següents:

  1. Real Decret 477/21, de 29 de juny, pel qual s’aproven les ajudes per l’autoconsum i l’emmagatzematge amb fons renovables, així com la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial.
  2. Real Decret 691/2021, de 3 d’agost, pel qual es regulen les subvencions a atorgar a les actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000).
  3. Real Decret 583/21 d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del pla de recuperació, transformació i resiliència, totes dues destinades a potenciar la rehabilitació energèticament eficient dels edificis.
  4. Real Decret legislatiu 19/2021, de mesures per a impulsar la rehabilitació residencial.

De què ens parla cadascun d'aquests reals decrets?

Avui us parlaré del Real Decret 477/21, de 29 de juny, pel qual s’aproven les ajudes per l’autoconsum i l’emmagatzematge amb fons renovables, així com la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial.

L’objecte d’aquest Decret és regular les ajudes a les instal·lacions d’autoconsum i emmagatzematge i els usos tèrmics d’energies renovables en el sector residencial.

La seva vigència és fins a 31 de desembre de 2023 i es desenvolupa mitjançant sis programes.

Programes d'ajudes
per a les instal·lacions d'autoconsum i
emmagatzematge i els usos tèrmics
d'energies renovables en el sector residencial.

Els programes 1 i 2 regulen les ajudes a les instal·lacions d’autoconsum amb energia renovable i d’emmagatzematge d’activitats del sector serveis (oficines, restauració, comerç, etc.) i altres sectors productius (indústries, etc.)

El programa 3 regula les ajudes a l’emmagatzematge a instal·lacions d’autoconsum existents.

A manera d’exemple, cal dir que les ajudes per a empreses petites, per a instal·lacions fotovoltaiques amb una potència instal·lada inferior a 10 kW, poden arribar a un màxim del 45% del cost subvencionable amb un topall de 1.188 € per kW instal·lat.

També cal dir que existeixen ajudes per la retirada d’elements que continguin amiant, com per exemple les plaques de fibrociment, les quals poden arribar als 660 €/kW instal·lat.

En el cas d’emmagatzematge, les ajudes per a empreses petites, per instal·lacions amb una potència instal·lada inferior a 10 kW, poden arribar a un màxim del 65% del cost subvencionable amb un topall de 700 € per kW instal·lat.

El programa 4 regula les ajudes a les instal·lacions d’autoconsum amb energia renovable i d’emmagatzematge en el sector residencials, administracions públiques i tercer sector.

Val a dir que l’ajuda per a instal·lacions fotovoltaiques amb una potència instal·lada inferior a 10 kW, està establerta en 600 € per kW instal·lat.

 

També cal dir que existeixen ajudes per la retirada d’elements que continguin amiant, com per exemple les plaques de fibrociment, les quals poden arribar als 120 €/kW instal·lat.

El programa 5 regula les ajudes per instal·lar emmagatzematge a instal·lacions d’autoconsum existents i s’estableix un import de 490 € per kW instal·lat.

El programa 6 regula les ajudes per instal·lacions d’energies renovables tèrmiques al sector residencial.

Com a exemple, cal dir que l’ajuda per a instal·lacions solars tèrmiques amb una potència instal·lada inferior a 50 kW, està establerta en 900 € per cada kW instal·lat. El topall màxim per habitatge serà de fins a 1.800 €.

En el cas de calderes de biomassa, l’ajuda està establerta en 250 € per kW instal·lat, amb un màxim d’entre 2.500 i 3.000 € per habitatge.

Puc afirmar que les quantitats de les ajudes establertes per les Administracions quan muntem instal·lacions d’autoconsum amb energies renovables i d’emmagatzematge, tant per al sector residencial com per al sector serveis i altres sectors productius, són importants.

En el següent article us parlaré de les altres línies d’ajudes que actualment estan en fase d’aprovació i d’on podem esmentar com a més rellevants del Real Decret 691/2021 (programa PREE 5000) i el Real Decret 583/21 d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del pla de recuperació, transformació i resiliència. Totes dues ajudes destinades a potenciar la rehabilitació energèticament eficient dels edificis.

Abrir chat
1
Et podem ajudar?
Hola!
Et podem ajudar amb alguna qüestió que tinguis?
Ves al contingut