El risc de les piscines desmuntables

Abans d’instal·lar una piscina desmuntable o portàtil, cal revisar diferents aspectes del nostre edifici. Que l’estructura pugui aguantar el sobrepès de l’aigua o que els desguassos puguin absorbir l’aigua en cas de fuita sobtada, són aspectes que cal tenir presents.

Aquest any gaudirem d’un estiu diferent, la pandèmia condicionarà les activitats del nostre dia a dia. 

Per aquest motiu, són moltes les famílies que han optat per utilitzar piscines desmuntables que instal·laran en els terrats o patis dels seus habitatges. Però abans, cal revisar diferents aspectes per a poder assegurar que aquesta instal·lació no lesionarà o deteriorarà el nostre edifici i que no s’ocasionaran molèsties als edificis o habitatges veïns.

Els edificis d’habitatges es construeix per suportar sobrecàrregues d’ús que aproximadament oscil·len sobre uns 200 kg/m2. En general, mai es preveu suportar el pes d’una piscina, encara que sigui de dimensions reduïdes.

Una piscina de 60 cm d’alçada arriba als 600 kg/m2. Si afegim el pes dels usuaris, rondaríem una càrrega total d’uns 750 kg/m2. Com es pot observar, les càrregues que s’obtenen superen amb escreix els valors habitualment adoptats.

Per aquest motiu, és molt important verificar que l’estructura de l’edifici pot suportar aquestes sobrecàrregues a les quals estirà sotmesa, i com és lògic, això estira molt condicionat pel tipus d’estructura de l’edifici, el seu estat de manteniment i la seva antiguitat.

Cal recordar que si l’estructura no és adequada, podem tenir patologies que van des d’un trencament de paviments per una deformació del sostre excessiva, humitats o inclús podem arribar al cas extrem, del col·lapse de sostres i elements estructurals.

 

Un altre tema tenir present, és si la xarxa d’evacuació d’aigües o de sanejament, està preparada per una avinguda abundant i sobtada d’aigua en cas de trencament de la piscina. Cal ser conscient que podíem tenir problemes d’inundacions dels interiors dels habitatges si la xarxa d’evacuació no és suficient per poder evacuar correctament tota l’aigua de la piscina.

Resumint i com a criteri general, si l’estructura no està calculada o reforçada amb aquesta finalitat, estructuralment es desaconsella la instal·lació de piscines sobre elements no preparats.
Per aquest motiu, car ser previsors, i realitzar els treballs de reforç necessaris per a garantir l’estabilitat d’aquests elements, i sempre realitzant els tràmits administratius necessaris i sota la supervisió d’un tècnic qualificat que pugui certificar la resistència de l’estructura.

Abrir chat
1
Et podem ajudar?
Hola!
Et podem ajudar amb alguna qüestió que tinguis?
Ves al contingut