Vull rehabilitar el meu habitatge. Part 3 

En un article anterior, ja vaig parlar i analitzar els diferents punts que com a  propietaris/promotors, cal que tinguem presents un cop hem pres la decisió de voler rehabilitar el nostre habitatge.

I com a punt important que cal tenir present quan volem rehabilitar el nostre habitatge, és saber com podem finançar totes les despeses a les quals hem de fer front. Recursos econòmics propis, crèdits hipotecaris, ajudes i subvencions de les diferents administracions, etc., són moltes les opcions a tenir present.

I si ens centrem en les ajudes de les administracions, són moltes les possibilitats que tenim al nostre abast i cal aprofitar-les.

Com podem finançar totes les despeses a les quals hem de fer front. 

Són moltes les opcions a tenir present.

A QUINES AJUDES DELS FONS NEXT GENERATION PUC ACOLLIR-ME?

La Unió Europea te la ferma voluntat que l’any 2050, Europa sigui una zona neutra d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (CO₂, nitrògens, halògens, metà, etc.) i tots som conscients que els edificis europeus són els responsables de quasi el 40% de les emissions de CO₂ que s’emeten al nostre continent. Cal recordar que quasi el 50% dels nostres edificis és anterior a l’any 1980, any en què va sortir la primera normativa de l’edificació on es parlava d’aïllaments tèrmics.

Per aquest motiu, amb la finalitat d’incentivar i potenciar la rehabilitació energètica del nostre envellit parc immobiliari, des de la Comunitat Europea s’han articulat els Fons Next Generation des d’on, entre altres àrees, s’articulen multitud de línies d’ajudes destinades a millorar l’eficiència energètica dels nostres habitatges.

Dins d’aquestes línies d’ajuda, actualment podem destacar les següents:

  1. Real Decret 477/21, de 29 de juny, pel qual s’aproven les ajudes per l’autoconsum i l’emmagatzematge amb fons renovables, així com la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial
  2. Real Decret 853/21 d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del pla de recuperació, transformació i resiliència.
  3. Real Decret 691/21, programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis en repte demogràfic (Programa PREE 5000).
  4. Real Decret legislatiu 19/2021, de mesures per a impulsar la rehabilitació residencial.

Les sol·licituds de subvenció es poden formular fins a finals de 2022

FINS QUAN ES PODEN SOL·LICITAR LES SUBVENCIONS?

Però anem a pams, que tenim molta tela que tallar. 

En un article anterior us vaig parlar del Real Decret 477/21, de 29 de juny, pel qual s’aproven les ajudes per l’autoconsum i l’emmagatzematge amb fons renovables, així com la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, però avui us vull parlar del Real Decret 853/21 d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del pla de recuperació, transformació i resiliència.

L’objecte d’aquest decret és regular les ajudes als edificis residencials en totes les seves modalitats (habitatge unifamiliars, blocs plurifamiliars i habitatges inclosos dins d’edificis plurifamiliars).

Les sol·licituds de subvenció es poden formular fins a finals de 2022 i s’articula en sis programes els quals es diferencien entre ells en funció de l’objectiu de l’ajuda.

El programa 1

Articula ajudes a les actuacions a escala de barri, i la seva finalitat és rehabilitar conjuntament zones públiques (serveis, infraestructures, espais públics, etc.) i edificis d’habitatges. Evidentment, és una línia d’ajudes on l’Administració haurà d’intervenir i liderar les actuacions les quals tindran el seu eix vertebrador en l’eficiència energètica dels habitatges.

El programa 2

Dona suport a les oficines de rehabilitació i es pretén que aquestes oficines siguin òrgans de gestió i validació de tot el tràmit administratiu del procés rehabilitador. Aquesta tasca es preveu que recaigui en els col·legis professionals d’arquitectes, arquitectes tècnics i administradors de finques.  

El programa 3

Articula les ajudes a les actuacions en l’àmbit d’edifici, on la rehabilitació es realitza sobre la totalitat de l’edifici i com a objectius prioritaris de la reducció d’un mínim del 30% del consum d’energia primària no renovable i si, l’habitatge s’ubica en una zona climàtica classificada com a C3 (alçada del municipi respecte al mar entre 100 i 500 m) també cal reduir un 25% de demanda de calefacció i refrigeració.

Existeixen diversos trams de subvenció, però cal remarcar que si la reducció del consum d’energia primària no renovable és superior al 60%, la subvenció pot arribar fins al 80 del total de la inversió (IVA inclòs), amb un topall màxim de 18.800 €, una xifra gens negligible i que anima a executar obres de rehabilitació energètica als nostres habitatges.

El programa 4

Articula les ajudes a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges individuals, on l’actuació, per exemple, es realitza en un sol habitatge que s’ubica dins d’un edifici plurifamiliar. 

En aquest programa, l’habitatge ha de ser la residència habitual del sol·licitant i l’import màxim de la subvenció pot arribar fins al 40% de la inversió (IVA inclòs), amb un topall màxim de 3.000 €.

Aquesta actuació està pensada per ajudar a millorar les fusteries i vidrieries de les obertures de les nostres façanes i a millorar les característiques tèrmiques de la seva part opaca, incrementant la secció dels seus aïllaments tèrmics i aquesta està pensada per a donar resposta a aquells propietaris que volen rehabilitar el seu habitatge i la comunitat de propietaris de l’edifici on s’ubica no pretén dur a terme cap mena d’actuació.

El programa 5

Articula les ajudes per a elaborar el llibre de l’edifici existent i la redacció de projectes de rehabilitació energètica dels edificis. 

En aquest programa, les ajudes poden arribar fins al 700 € en el cas de la redacció del llibre de l’edifici i als 4000 € en el cas de la redacció de projectes de rehabilitació.

 

El programa 6

Articula les ajudes a la construcció d’habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients.

Aquest és un programa que regula les ajudes destinades a les administracions per a potenciar la rehabilitació d’habitatges amb finalitats socials.

Com a resum, podem afirmar que són importants les quantitats de les ajudes establertes per les Administracions en aquest real decret, quan parlem de rehabilitar energèticament els nostres habitatges.

En el proper article, us parlaré del programa PREE 5000, el qual regula les ajudes per a rehabilitar energèticament edificis existents en municipis en repte demogràfic, de la qual podem destacar com a diferència rellevant, que desapareix el topall màxim a la subvenció, fet que la fa molt atractiva, el qual l’import total de les obres de rehabilitació energètica a realitzar al nostre habitatge acull imports que superen el 25.000 €.

Abrir chat
1
Et podem ajudar?
Hola!
Et podem ajudar amb alguna qüestió que tinguis?
Ves al contingut