Vull rehabilitar el meu habitatge. Part 5 

A QUINES AJUDES DELS FONS NEXT GENERATION PUC ACOLLIR-ME?

En un article anterior,  ja vaig parlar i analitzar els diferents punts que com a propietaris-promotors, cal que tinguem presents un cop hem pressa la decisió de voler rehabilitar el nostre habitatge. 

I un dels punts que primer tenim que resoldre es com podem finançar el cost de la nostra obra.

Les línies per obtenir recursos econòmics son diverses (recursos propis, crèdits hipotecaris, ajudes i subvencions de les diferents administracions, etc.) i cal saber com podem aconseguir-los.

Línies d’ajuda,
destacades 

Actualment, amprades dins els Fons Next Generation, les administracions estan treien moltes línies d’ajuda a la rehabilitació, entre les que podem destacar les següents : 

 1. Real Decret 477/21, de 29 de juny, pel qual s’aproven les ajudes per l’autoconsum i el emmagatzematge amb fons renovables, així com la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial
 2. Real Decret 853/21 d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social de el pla de recuperació, transformació i resiliència.
 3. Real Decret 691/21, programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis en repte demogràfic (Programa PREE 5000).
 4. Real Decret Legislatiu 19/2021, de mesures per a impulsar la rehabilitació residencial i posterior modificació, emparada per la Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació d’edificis en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Real Decret Legislatiu 19/2021,
mesures per a impulsar la rehabilitació residencial.  

Avui parlem del Real Decret Legislatiu 19/2021, de mesures per a impulsar la rehabilitació residencial de la qual podem avançar es la norma que regula el tractament fiscal de les subvencions rebudes i quins imports podem deduir de la nostra declaració de renda, gràcies a les inversions realitzades per a rehabilitar energèticament els nostre edifici, i de la posterior modificació inclosa a la Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació d’edificis en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

D’aquests decrets, podem extreure, principalment dos conceptes molt importants :

 1. En la quota integra estatal de la IRPF del beneficiari, per als exercicis 2021 i posteriors, no computen els imports des ajudes rebudes procedents del Real Decret 477/21, de 29 de juny, pel qual s’aproven les ajudes per l’autoconsum i el emmagatzematge amb fons renovables, així com la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, del Real Decret 853/21 d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social de el pla de recuperació, transformació i resiliència i del Real Decret 691/21, programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis en repte demogràfic (Programa PREE 5000).
 2. Podem deduir de la quota integra estatal de la IRPF del beneficiari, , determinades quanties que oscil·laran segons el tipus d’actuació de rehabilitació energètica que realitzem sobre l’habitatge, i les quals s’indiquen tot seguit :
  1. Podrem deduir-nos un 20 % del cost de les obres fetes per a reduir la demanda de calefacció i refrigeració realitzades entre el 6-10-21 fins al 31-12-22 amb un topall de 5000 € si complim els següents extrems :
   • Les obres s’han de realitzar a l’habitatge habitual del contribuent o de qualsevol altra que tingui arrendada o en perspectiva d’arrendar-la amb anterioritat del 31-12-2023.
   • No s’inclouen garatges , trasters, instal·lacions exteriors o piscines, ni les realitzades en àrees afectades per activitats econòmiques, etc.
   • Cal reduir més del 7 % de la suma dels valors de la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge, segons es pugui constatar al corresponent certificat d’eficiència energètica.
   • El conceptes subvencionables son tots els vinculats amb el procés de la rehabilitació energètica de l’habitatge i sempre que estiguin pagats amb targeta bancaria, transferència o xec bancari (no s’accepta en metàl·lic), i aquests conceptes podem destacar :
    • Projectes i documentació tècnica
    • Direccions d’obra
    • Certificats energètics
    • Cost de les obres i instal·lacions vinculades a la millora energètica de l’envolupant i de la millora dels equips tèrmics de l’habitatge.
    • IVA.
   • Dels conceptes subvencionats, caldrà deduir els imports rebuts en subvencions per aquets conceptes.
   • Aquesta deducció es incompatible respecte a les obres amb la deducció per obres per la millora en el Consum d’Energia Primària No Renovable o amb obres realitzades en el conjunt d’en edificis d’us predominant residencial.
  2. Podrem deduir-nos un 40 % del cost de les obres fetes per a reduir la demanda d’energia primària no renovable realitzades entre el 6-10-21 fins al 31-12-22 amb un topall de 7.500 € si complim els següents extrems :
   • Les obres s’han de realitzar a l’habitatge habitual del contribuent o de qualsevol altra que tingui arrendada o en perspectiva d’arrendar-la amb anterioritat del 31-12-2023.
   • No s’inclouen garatges , trasters, instal·lacions exteriors o piscines, ni les realitzades en àrees afectades per activitats econòmiques, etc.
   • Cal reduir més del 30 % de l’indicador de Consum d’Energia Primària No Renovable o aconseguir una millora de la qualificació energètica de l’habitatge de classe A o B, segons es pugui constatar al corresponent certificat d’eficiència energètica.
   • El conceptes subvencionables son tots els vinculats amb el procés de la rehabilitació energètica de l’habitatge i sempre que estiguin pagats amb targeta bancaria, transferència o xec bancari (no s’accepta en metàl·lic), i aquests conceptes podem destacar :
    • Projectes i documentació tècnica
    • Direccions d’obra
    • Certificats energètics
    • Cost de les obres i instal·lacions vinculades a la millora energètica de l’envolupant i de la millora dels equips tèrmics de l’habitatge
    • IVA.
   • Dels conceptes subvencionats, caldrà deduir els imports rebuts en subvencions per aquets conceptes.
   • Aquesta deducció es incompatible respecte les obres amb la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració o amb obres realitzades en el conjunt d’edificis d’us predominant residencial.
  3. Podrem deduir-nos un 60 % del cost de les obres fetes per a reduir la demanda d’energia primària no renovable realitzades entre el 6-10-21 fins al 31-12-23, repartits entre diversos exercicis fiscals, amb un import de 5.000 € anuals i amb un màxim de 15.000 € si complim els següents extrems :
   • Les obres s’han de realitzar a l’habitatge habitual del contribuent (ubicats en edificis d’us predominants residencial) i places de garatges i trasters adquirits conjuntament
   • No s’inclou la part de l’habitatge afectada per activitats econòmiques, etc.
   • Cal reduir més del 30 % de l’indicador de Consum d’Energia Primària No Renovable o aconseguir una millora de la qualificació energètica de l’habitatge de classe A o B, segons es pugui constatar al corresponent certificat d’eficiència energètica.
   • El conceptes subvencionables son tots els vinculats amb el procés de la rehabilitació energètica de l’habitatge i sempre que estiguin pagats amb targeta bancaria, transferència o xec bancari (no s’accepta en metàl·lic), i aquests conceptes podem destacar :
    • Projectes i documentació tècnica
    • Direccions d’obra
    • Certificats energètics
    • Cost de les obres i instal·lacions vinculades a la millora energètica de l’envolupant i de la millora dels equips tèrmics de l’habitatge
    • IVA.
   • Dels conceptes subvencionats, caldrà deduir els imports rebuts en subvencions per aquets conceptes.
   • Aquesta deducció es incompatible respecte les obres amb la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració o amb obres realitzades en el conjunt d’edificis d’us predominant residencial.

Com a resum, podem afirmar que son molt importants les quantitats de les ajudes establertes per les Administracions en les diferents programes d’ajudes que actualment tenim vigents per a rehabilitar energèticament els nostres habitatges.

Ara es el moment d’actuar.

Abrir chat
1
Et podem ajudar?
Hola!
Et podem ajudar amb alguna qüestió que tinguis?
Skip to content