Categories
Obres en execusió

Enderroc

Enderroc.

La desconstrucció o enderroc d’un edifici, requereix realitzar uns informes previs detallats que estudiïn els edificis veïns i garanteixin que els treballs d’enderroc no els afectarà.

Per aquest motiu, és important realitzar una inspecció prèvia i, en cas necessari, una acta notarial que doni fe de l’estat de conservació dels edificis veïns.

Un altre aspecte important és la desconnexió de les instal·lacions del mateix edifici (aigua, electricitat, gas, etc.) i la retirada de les instal·lacions generals de la façana.

Un cop realitzades aquestes tasques prèvies i decidida la metodologia que s’utilitzarà durant l’enderroc de l’edifici (mecànica, manual, etc.) i adoptades totes les mesures de seguretat necessàries, es procedirà a l’inici dels treballs d’enderroc pròpiament dits.

Apuntalaments, bastides homologades, marquesines de protecció, mesures de seguretat individuals dels operaris, línies de vida, baixants de runa, mesures de seguretat col·lectives, etc. serà la terminologia habitual que s’utilitzarà durant tot el procés d’enderroc.

Un cop finalitzats els treballs d’enderroc, cal condicionar el terreny resultant i les mitgeres vistes resultants perquè no es produeixin lesions o desperfectes sobre els edificis veïns.

Altres temes que poden ser del teu interès.

Next Generation

Línies d’ajuda extraordinàries per rehabilitar habitatges amb una antiguitat superior a 20 anys per aplicar sostenibilitat, eficiència energètica i confort saludable. La Unió Europea, vol

Llegir »
Categories
Obres en execusió

Apuntalament.

Apuntalament.

Una de les tasques que es realitzen a les obres i a la que no és dona la importància que requereix, és l’apuntament dels elements estructurals de l’edifici, especialment quan és realitzem treballs de reforma.

Sobrecàrregues no previstes per acopi, impactes o vibracions motivades a descàrregues de material o a la caiguda d’elements que s’enderroquen, són accions que poden lesionar els elements estructurals, especialment les jàsseres i biguetes que integren els sostres horitzontals.

Realitzar un correcte apuntalament dels sostres previ a l’inici dels treballs de reforma, evitarà que puguin patir lesions que molts cops són difícils de reparar.

Altres temes que poden ser del teu interès.

Next Generation

Línies d’ajuda extraordinàries per rehabilitar habitatges amb una antiguitat superior a 20 anys per aplicar sostenibilitat, eficiència energètica i confort saludable. La Unió Europea, vol

Llegir »
Abrir chat
1
Et podem ajudar?
Hola!
Et podem ajudar amb alguna qüestió que tinguis?
Skip to content