Categories
Obres acabades

Reforç de sostre de biguetes de fusta.

Reforç de sostre de biguetes de fusta.

Els edificis amb elements estructurals de fusta, són molt més sensibles als problemes que generen les fuites d’aigua procedents de xarxes d’evacuació o de les instal·lacions d’aigua potable, a les gotelleres procedents de les deficiències de la coberta de l’edifici o a les humitats per capil·laritat.

Per aquest motiu cal estar atents quan apareixen signes o indicis que fan presumir una patologia d’aquesta tipologia.

La fusta és un material viu, i com tots sabem, molt sensible als canvis dels graus d’humitat, fet que facilitat la proliferació de fongs o paràsits que actuen sobre les seves capacitats portants.

Per aquest motiu, davant qualsevol indici que faci presumir lesions sobre aquests elements de fusta (jàsseres, biguetes, etc.) cal actuar amb celeritat amb la finalitat d’evitar que aquesta deficiència s’incrementi.

En aquesta obra, es va observar una fuita procedent de la xarxa d’evacuació d’aigua potable que un cop reparada, es va procedir a reforçar la jàssera central i les biguetes de fusta mitjançant uns perfils metàl·lics.

Altres temes que poden ser del teu interès.

Next Generation

Línies d’ajuda extraordinàries per rehabilitar habitatges amb una antiguitat superior a 20 anys per aplicar sostenibilitat, eficiència energètica i confort saludable. La Unió Europea, vol

Llegir »
Categories
Obres acabades

Consolidació estructural i reparació de fissures.

Consolidació estructural i reparació de fissures.

Quan s’actua en un edifici que presenta multitud d’esquerdes amb gruixos significatius, el primer pas que cal fer és realitzar un estudi detallat de totes les patologies existents amb la finalitat d’esbrinar quin és el seu origen.

obrabellmunt_3

Els edificis amb elements estructurals de fusta, són molt més sensibles als problemes que generen les fuites d’aigua procedents de xarxes d’evacuació o de les instal·lacions d’aigua potable, a les gotelleres procedents de les deficiències de la coberta de l’edifici o a les humitats per capil·laritat, per aquest motiu cal estar atents quan apareixen signes o indicis que fan presumir una patologia d’aquesta tipologia.

La fusta és un material viu, i com tots sabem, molt sensible als canvis dels graus d’humitat, fet que facilitat la proliferació de fongs o paràsits que actuen sobre les seves capacitats portants.

Per aquest motiu, davant qualsevol indici que faci presumir lesions sobre aquests elements de fusta (Jàsseres, biguetes, etc.) cal actuar amb celeritat amb la finalitat d’evitar que aquesta deficiència s’incrementi.

En aquesta obra, es va observar una fuita procedent de la xarxa d’evacuació d’aigua potable que un cop reparada, es va procedir a reforçar la jàssera central i les biguetes de fusta mitjançant uns perfils metàl·lics.

En el nostre cas es va optar per realitzar una injecció de resines expansives al subsòl, amb l’objecte de garantir una resistència de terreny òptima. Posteriorment, es van reparar les fissures mitjançant un grapat amb barres d’acer i posterior massissat amb materials elàstics.

Altres temes que poden ser del teu interès.

Next Generation

Línies d’ajuda extraordinàries per rehabilitar habitatges amb una antiguitat superior a 20 anys per aplicar sostenibilitat, eficiència energètica i confort saludable. La Unió Europea, vol

Llegir »
Abrir chat
1
Et podem ajudar?
Hola!
Et podem ajudar amb alguna qüestió que tinguis?
Ves al contingut